fbpx

השותפים שלנו:

אנו עובדים ב-190 מדינות כולל:

יום הילד הבינלאומי – זעקתם של הילדים החטופים

היום, 20 בנובמבר 2023, מציינים ברחבי העולם את יום הילד.ה הבינלאומי, התאריך בו אימץ האו״ם את האמנה לזכויות הילדים. זכויות הילדים הינן זכויות אדם, אשר …

לקריאה נוספתRead Moreاقرأ المزيد

יוניסף בביקור עם משפחות הילדים החטופים

ביום חמישי ה-16.11 התקיימה פגישה בין הורי ובני משפחות הילדים החטופים, סמנכ״ל יוניסף העולמי לענייני סיוע הומניטארי ואספקה, מר טד צ׳איבן, שר החוץ, מר אלי …

לקריאה נוספתRead Moreاقرأ المزيد

הצהרת קת’רין ראסל, מנכ”לית יוניסף העולמי:

“עבר למעלה מחודש מאז ההרג וחטיפתם של ילדים ישראלים. חטיפת ילדים היא פגיעה חמורה בזכויותיהם. יוניסף מודאגים מאוד לשלומם. אנו חוזרים על קריאתנו לשחרורם המיידי …

לקריאה נוספתRead Moreاقرأ المزيد

הדו”ח השנתי של יוניסף קובע – ישראל שיאנית העולם המערבי בפערים בין ילדים

דו”ח העוני השנתי של ארגון יוניסף מצביע על כך שלילדי ישראל יש את הסיכוי הגבוה ביותר להיוולד ולהישאר עניים, ישראל נמצאת מאחור בפערים בבריאות, בחינוך …

לקריאה נוספתRead Moreاقرأ المزيد