fbpx

השותפים שלנו:

אנו עובדים ב-190 מדינות כולל:

להתנדב ביוניסף

להתנדב ביוניסף

תודה על הרצון והנכונות לסייע לילדי העולם, חשוב לנו לציין מראש שכארגון, אנחנו לא מטיסים פעילים למדינות זרות. אלא מעודדים פעילות מקומית של האוכלוסייה, זאת מטעמים כלכליים ואקולוגיים. ישנה אפשרות להתנדב בישראל אולם היא אינה כוללת פעילות עם ילדים אלא בתחום האדמיניסטרציה, התקשורת וגיוס המשאבים.

להתנדבות מחוץ לגבולות ישראל ניתן למלא את הפרטים בעמוד ההתנדבות של האו"ם https://www.unv.org/become-volunteer/volunteer-abroad