fbpx

השותפים שלנו:

אנו עובדים ב-190 מדינות כולל:

מי אנחנו

יוניסף ישראל הוא הזרוע הישראלית של הארגון הבינלאומי החשוב בעולם למען ילדים.

לודוויג רייכמן, רופא יהודי פולני, מקים ארגון יוניסף העולמי, ראה את מצבם הקשה של הילדים לאחר השואה, והבין שיש צורך בארגון חירום מיוחד למען ילדים. וכך, בשנת 1946 קם הארגון העולמי, טיפל בניצולי השואה והעלה אותם לישראל. ומאז דואג לרווחתם של כל ילדי העולם. אנו מגנים על הילדים הפגיעים ביותר בעולם, אלה החשופים לאתגרים הקשים ביותר שיש בעולם – מלחמות, אסונות, רעידות אדמה, בצורת ועוד.
הילד הישראלי חווה את יוניסף דרך תכניות החינוך שלנו, עבודת לובי, ופרויקט ערים ידידותיות לילדים
יוניסף גאה בשיתוף הפעולה המתמשך עם מדינת ישראל, למען ילדים בארץ ובעולם.

לקריאה מורחבת לחצן כאן 

יוניסף ישראל היא עמותה הממומנת אך ורק באמצעות תרומות התומכים שלנו. אנחנו לא מקבלים כסף מתקציב האו”ם. עמותה רשומה מספר 58513406. כתובתנו, ‘בית העמותות’ רחוב סעדיה גאון 26 ת”א מיקוד 6713521.

עסקים ותרמים פרטיים המעוניינים לדעת יותר על תרומה מוכרת לצרכי מס לחצו כאן