fbpx

השותפים שלנו:

אנו עובדים ב-190 מדינות כולל:

יום הילד הבינלאומי – זעקתם של הילדים החטופים

היום, 20 בנובמבר 2023, מציינים ברחבי העולם את יום הילד.ה הבינלאומי, התאריך בו אימץ האו״ם את האמנה לזכויות הילדים.

זכויות הילדים הינן זכויות אדם, אשר לצערנו, 34 שנים לאחר אימוצן, עדיין מופרות במקומות רבים בעולם. כמה קשה לנו לדבר השנה על זכויות ילדים, לאחר הזוועות שאירעו ב-7 באוקטובר 2023, וכאשר 38 ילדים בישראל נחטפו באלימות, חוו זוועות ואכזריות שאין שניה להן, נקרעו מבתיהם וממשפחותיהם, ועדיין מוחזקים בשבי, ללא כל מידע לגבי גורלם או לגבי התנאים בהם הם מוחזקים. כל אלו מהווים פשעי מלחמה ומהווים הפרה חמורה של הדין הבינלאומי.
יום הילד.ה הבינלאומי נועד ליצור מרחב המאפשר לילדים להשמיע את קולם. היו לנו מגוון פעילויות מתוכננות לציון יום חשוב זה, אך היום יוניסף ישראל בחרה להשמיע את קולם של 38 ילדים, שקולם אינו יכול להישמע.
ילדים אשר לפי האמנה, נשללה מהם:

הזכות להגנה (זכות מספר 3 באמנה)

הזכות לחיים (זכות מספר 6 באמנה)

הזכות להיות בקשר עם בני משפחותיהם (זכויות מספר 8 ו-9)

הזכות לגדול עם ההורים (זכות מספר 18 באמנה)

הזכות למוגנות מפני אלימות, התעללות ואכזריות (זכות מספר 19 באמנה)

הזכות לטיפול רפואי (זכות מספר 24 באמנה)

הזכות לחיות בכבוד (זכות מספר 27 באמנה)

הזכות לחינוך (זכות מספר 28 באמנה)

הזכות למנוחה ולמשחק (זכות מספר 31 באמנה)

הזכות להגנה מפני חטיפה (זכות מספר 35 באמנה)

הזכות להגנה מפני ניצול (זכות מספר 36 באמנה)

והזכות שלא לעבור עינויים או שלילת חופש, הזכות שינהגו בה/בו באנושיות ובכבוד ותהיה לה/לו הזכות לשמור על קשר עם משפחתה/ו (זכות מספר 37 באמנה)

ילדים אינם צריכים לשמש כלי מיקוח במלחמה וכולנו מחכים להם ומייחלים לחזרתם בשלום ובמהרה הביתה.

לביקור יוניסף עם משפחות החטופים לחצו כאן 


יוניסף ישראל קורא, ימשיך לקרוא ומבקש מכולם להצטרף לקריאה הרמה והברורה – שחררו את הילדים מיד וללא תנאים!

כתיבת תגובה