fbpx

השותפים שלנו:

אנו עובדים ב-190 מדינות כולל:

סיוע במצבי חירום

337
בשנת 2017 טיפלנו ב-337 מקרי חירום הומניטריים ב-102 מדינות

סיפקנו גישה למים נקיים עבור 33 מיליון איש בזמן סיוע בשעת חירום 

 

תגובה מהירה ולטווח ארוך

בזמן מלחמה או אסון ילדים לעתים מאבדים את ביתם ואת משפחתם. הגישה למים, למזון ומקלט בטוח הופכת להיות בעיה אמתית וכך הם נשארים פגיעים לניצול והתעללות. 

ליוניסף יש נציגות ב-190 מדינות כך שאנחנו יכולים להגיע במהירות לילדים  ולתמוך בשעת חירום. אנו מספקים טיפול, ציוד והגנה שיכולה להציל את חייהם. 

אנחנו משקיעים בשיקום קהילות הזמן קצר כדי שיוכלו לבנות את את חייהם ואת עתידם. המשמעות היא שילדים יוכלו להמשיך ללמוד בית הספק ותהיה להם גישה לשירותים חשובים לא רק להישרדותם אלא גם להצלחתם. 

בשנת 2017 טיפלנו ב-337 מקרי חירום הומניטריים ב-102 מדינות

סיפקנו גישה למים נקיים עבור 33 מיליון איש בזמן סיוע בשעת חירום 

 

עזרו לילדים בשעת חירום, תרמו כאן