fbpx

השותפים שלנו:

אנו עובדים ב-190 מדינות כולל:

יהודי תיגראי נמצאים בסכנה

מחוז תיגראי באתיופיה הינו מקום מושבם של כ-4750 יהודים בני העדה האתיופית, אשר נתונים בעת האחרונה למעשי אלימות, רצח, אונס וביזה בידי חיילים אתיופים ואריתראים ואשר נמצאים כיום בסכנה ממשית לחייהם.

בעקבות סכסוך אלים במחוז תיגראי הפכו החיים באזור לבלתי אפשריים. ארגון יוניסף עוקב בדאגה אחר מה שמתחיל להסתמן כרצח עם באזור. מעשי רצח ואונס פומביים הפכו לחזון נפרץ, כאשר החיילים האתיופים והאריתראים הרסו כליל את התשתיות באזור.

מערכות מים וחשמל, בתי החולים ובתי המרקחת אינם פועלים. החנויות ננטשו והאימה שולטת ברחובות. משפחות יהודיות הגיעו למצב של רעב ותת-תזונה חמור, וזקוקות לחילוץ. מדובר בילדים הזקוקים לסיוע מיידי.

למעלה ממיליון איש נמלטו מהטבח כאשר הם נושאים את בגדיהם בלבד ונמצאים בסכנה ממשית למוות מצמא ומרעב. בין הנמלטים משפחות יהודיות, אשר עלייתן לישראל מעוכבת ללא סיבה ממשית ובניגוד מוחלט לאמור בחוק השבות.  בתיגראי חיים 4750 יהודים, עם חלקם נותק הקשר ואנו חוששים לגורלם. כבר כיום ידוע לנו על נפגעים בנפש.

בהמשך לחקיקת חוק השבות פעלה מדינת ישראל להעלאת מרבית יהודי אתיופיה לישראל. עם זאת, מתגוררות כיום בישראל משפחות אשר הופרדו בכח עקב הבדלי מיקום גיאוגרפי בתוך אתיופיה, חלקם הגדול קרובי משפחה מדרגה ראשונה- הורים, ילדים, אחיות ואחים.

מזה זמן רב משפחות אלה חיות בישראל תחת מציאות כואבת של הפרדה כפויה, וכעת נותק הקשר לחלוטין והן נאלצות לחיות בצל הפחד שיקיריהן נרצחו.

משרד הפנים אינו יכול להמשיך בהפעלת מדיניות של איפה ואיפה באתיופיה, אשר מהווה פגיעה חמורה בעיקרון השוויון. על שר הפנים לבחון את זכאותם לעלייה של יהודי תיגראי באופן בהול, כשם שנבחנת זכאותם לעלייה של יהודי גונדאר ואדיס אבבה.

 

ארגון יוניסף קורא לממשלת ישראל להעלות בדחיפות את המשפחות היהודיות אשר נותרו מאחור. כל רגע בו מתעכב מבצע העלייה מסכן את שלומם של הילדים היהודים בתיגראי.

 

כתיבת תגובה