fbpx

השותפים שלנו:

אנו עובדים ב-190 מדינות כולל:

9 דברים שכדאי לדעת על מים, תברואה והיגיינה בבתי ספר

כשיש לילדים גישה למים נקיים, שירותים וסבון לשטיפת ידיים בבית הספר שלהם, יש להם גם סביבה בטוחה וטובה יותר ללימודים וללמידה ולמימוש מלא של הפוטנציאל שלהם.

כשיש בבתי הספר מים ראויים לשתייה, שירותים וסבון לשטיפת ידיים, יש לילדים סביבת לימוד בריאה, וכך עולים הסיכויים שבנות יוכלו להגיע ללימודים בזמן המחזור.

ילדים הלומדים אודות מים ראויים לשתייה, ועל הרגלי תברואה והיגיינה בבית הספר, יכולים לאמץ הרגלים חיוביים לחיים בריאים עם משפחותיהם וקהילותיהם.

עבור מיליוני ילדים בעולם בית הספר אינו סביבה בטוחה ללימודים, ללא מים ראויים לשתייה, ללא שירותים ראויים, וללא סבון לשטיפת ידיים.

אם חינוך הוא המפתח ליציאה ממעגל העוני, גישה למים ותברואה הם המפתח לכך שילדים יוכלו לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם בבית הספר באופן בטוח. הזנחה של הנושא הזה משמעותה אדישות לרווחתם ובריאותם של ילדים. אחת המשימות המרכזיות של יוניסף להביא לכך שמים נקיים, תברואה והיגיינה בכל בתי הספר יהיו בעדיפות עליונה.

תכנית משותפת של יוניסף וארגון הבריאות העולמי קובעת יעדים למדידת השיפור בנושאים אלו ברמה הבינלאומית, אזורית ומקומית. בדוח החדש מי שתייה, תברואה והיגיינה בבתי ספר, דיווח ראשוני לשנת 2018 עולים כמה נתונים מעניינים ומדאיגים:

 

מי שתייה

 

1. רק ל-69 אחוז מבתי הספר בעולם יש תנאים בסיסיים למים (בארות, צינורות, אריזות וכל דבר המאפשר גישה למים נקיים).
2. לאחד מתוך ארבעה בתי ספר יסודיים ולאחד מתוך שישה על יסודיים אין שום אספקת מי לבית הספר.
3. קרוב ל-600 מיליון ילדים בעולם נאלצים ללמוד בבתי ספר ללא תנאים בסיסיים של מי שתייה.

שירותים

4. זה נשמע לא הגיוני אבל רק ל-66% מבתי הספר יש תנאי סניטציה בסיסיים בשטחם, כלומר שירותים! (הנתון כולל שירותי בורות, קומפוסט וכדומה, נוסף על שירותים מתקדמים).
5. לאחד מתוך חמישה בתי ספר יסודיים בעולם אין שום תנאי סניטציה, הדבר נכון גם לאחד מתוך שמונה בתי ספר על יסודיים.
6. ל-600 מיליון ילדים אין שום תנאי סניטציה בסיסיים בבתי הספר.

שטיפת ידיים

 

7. ל-900 מיליון ילדים ברחבי העולם אין אפשרות לרחוץ ידיים עם סבון בבית הספר.
8. מדובר באחד מתוך שלושה בתי ספר יסודיים ולמעלה מרבע מבתי ספר העל יסודיים.
9. תכנית WASH של יוניסף לקידום מים, סניטציה והיגיינה מתקיימת ב-90 מדינות בעולם ומסייעת לשלושה מיליון ילדים בשנה.

כתיבת תגובה