fbpx

השותפים שלנו:

אנו עובדים ב-190 מדינות כולל:

הדו”ח השנתי של יוניסף קובע – ישראל שיאנית העולם המערבי בפערים בין ילדים

דו”ח העוני השנתי של ארגון יוניסף מצביע על כך שלילדי ישראל יש את הסיכוי הגבוה ביותר להיוולד ולהישאר עניים, ישראל נמצאת מאחור בפערים בבריאות, בחינוך ובמעמדות

מחקרים רבים מצביעים באופן ברור על כך שהגיל הרך הוא המפתח למוביליות חברתית ואמצעי לשוויון הזדמנויות חברתי-כלכלי. ממשלות רבות מקדמות השקעה בגיל הרך ומציבות נושא זה בסדר העדיפויות הלאומי.

הפערים החברתיים־כלכליים בין ילדים בעשירון התחתון בישראל לבין ילדים בעשירון האמצעי הם הגבוהים ביותר מבין 41 המדינות המערביות שבדקנו. הפערים הללו נשמרים כמעט בכל הקטגוריות — חינוך, בריאות, רווחה נפשית ורמת הכנסה.

באופן אבסולוטי ילדי ישראל הם העניים ביותר, כש־27.5% מכלל הילדים בישראל הם עניים. במדד זה הם עוקפים את ילדי צ’ילה, מקסיקו, רומניה, בולגריה, ארה”ב, טורקיה ויוון.

לדו”ח המלא

כתיבת תגובה