fbpx

השותפים שלנו:

אנו עובדים ב-190 מדינות כולל:

חינוך לכל ילד

חינוך

ההזדמנות ללמוד משנה חיים של ילד

לכל ילד יש את הזכות להשכלה, ללא קשר למגדר, דת או מוצא ואנו שואפים שלכל ילדי העולם תהיה גישה לחינוך. אולם למרות זאת, בכל יום 61 מיליון ילדים לא זוכים אפילו להשכלה בסיסית ולא לומדים בבית ספר יסודי. בלי ההזדמנות ללמוד, נמנעת מילדים היכולת לממש את הפוטנציאל שלהם והאפשרויות שלהם לצאת ממעגל העוני מצטמצמות. הסיכויים שלהם לסבול מבעיות בריאותיות ולהפוך בעל כורחם לילדים עובדים בסביבה מסוכנת גדלים משמעותית. 

יוניסף תומך בתכניות חדשניות שמעניקות לילדים הפגיעים ביותר את ההזדמנות ללמוד. אנו פועלים בשיתוף פעולה עם ממשלות, קהילות והורים כדי לאפשר לכל ילד גישה שווה לחינוך. 

בכל שנה אנחנו עוזרים למיליוני ילדים לקבל השכלה, מחלקים ספרי לימוד, ערכות לכיתות ומקימים מרחבים ידידותיים ובטוחים לילדים בהם ילדים יכולים להמשיך ללמוד אפילו בזמן מלחמה או אסון טבע. 

בשנה שעברה סיפקנו 15,700,00 ספרי לימוד לילדים ברחבי העולם

 

לתרומה למען ילדי העולם לחץ כאן